top of page

Keuring installatie

wist je dat?

- De keuring van uw zonnepaneleninstallatie is wettelijk verplicht in België

- Voor de keuringen ik steeds samenwerk met Vincotte

- Een huishoudelijke installatie om de 25 jaar herkeurd moet worden

- Een woning waar een vennootschap gevestigd is, om de 5 jaar herkeurd moet worden

- De woning ineens mee kan gekeurd worden in combinatie met de zonnepaneleninstallatie. Jemi BV kan uw installatie volledig nakijken alvorens deze keuring uit te voeren, inclusief het tekenen van de schema's. Vraag er naar!

vincotte-logo-digitaal-rgb.jpg

De keuring, hoe gaat dit in zijn werk?

- De keuring van uw zonnepaneleninstallatie neemt ongeveer een half uur in beslag

- De keurder eerst en vooral de aardingsweerstand meet => deze moet onder de 30 Ohm zijn. Indien deze hoger is kan de installatie 

  niet goedgekeurd worden. Gelukkig is dit een euvel dat kan opgelost worden aan de hand van het slagen van koperen pennen in   

  de tuin, oprit, bloemenperk, ... Ook dit kan Jemi BV voor u in orde brengen. Tijdens de installatie van de zonnepanelen meet ik

  meestal de aardingsweerstand al na, zodat we bij de keuring geen verassingen hebben

- De keurder zal ook de isolatieweerstand nameten van de gehele elektrische installatie om te kijken of er geen te grote verliezen zijn

- De differentieelschakelaars worden ook getest aan de hand van de testknop op deze schakelaars

- De aanpassingen die ik maak in jullie elektrische kast zullen ook nagekeken worden

- Schema's van de zonnepaneleninstallatie worden door mezelf aangemaakt en tevens aangeboden aan de keurder

- Na de keuring stempelt de keurder de schema's af. De eigenaar ontvangt een exemplaar van het ééndraadsschema en van het 

  situatieschema. Ik bewaar van beide ook een exemplaar. Indien u uw schema's kwijt speelt kan u mij altijd contacteren voor een

  nieuwe hard-copy

- De avond na de keuring ontvangt u van mij per mail het keuringsverslag, ook dit wordt door mij bewaard indien u dit verloren doet

bottom of page